Regelement eindejaarsactie 2019


1. De eindejaarsactie van de Ondernemersvereniging Sint-Antonius Bruist start op 01 december 2019 en wordt afgesloten op 4 januari 2020 om 24.00 uur.

2. De deelnameformulieren moeten uiterlijk op 06-01-2020 bij één van de deelnemende handelaars binnengebracht zijn.

3. Deelname aan de eindejaarsactie gebeurt door een ingevulde deelnamekaart te deponeren in de verzamelbus bij één van de deelnemende handelaars.

4. Om in aanmerking te komen voor één van de prijzen van deze actie dient de deelnemer 9 stickers te verzamelen uit 3 verschillende kleurzones (goud – zilver – brons).

5. Per aankoop bij een deelnemende handelaar ontvangt men een sticker volgens de kleurzone van de handelaar.

6. De prijzenpot van deze eindejaarsactie bestaat uit waardebons, te besteden bij de deelnemende handelaars.

Per deelnemende handelaar zijn er waardebons ter waarde van 100 EUR.

De totale prijzenpot bedraagt daardoor 5.000 EUR.

7. De lijst met deelnemende handelaars en de kleur van hun sticker staat op de website: www.sintantoniusbruist.be

8. De prijzenpot wordt verdeeld onder 3 winnaars, die op 8 januari door een onschuldige hand getrokken worden uit al de correct ontvangen deelnamekaarten.

9. De verdeling per winnaar is als volgt:

o Gouden winnaar: 2.500 EUR aan waardebons

o Zilveren winnaar: 1.500 EUR aan waardebons

o Bronzen winnaar: 1.000 EUR aan waardebons

10. De waardebons zijn minstens geldig tot 31/12/2020.

11. Er zal geen teruggave in speciën gebeuren op de aangeboden waardebons.

12. De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden.

De prijsuitreiking zal gebeuren op de nieuwjaarsreceptie op 13/01/2020 van de Ondernemersvereniging Sint-Antonius Bruist.

De winnaars dienen aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie.

13. In geval van betwisting of discussie omtrent deze actie of al wat er verband mee houdt, beslist het bestuur van Ondernemersvereniging Sint-Antonius Bruist. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.

14. Voor meer informatie over deze actie kan u terecht op www.sintantoniusbruist.be