GDPR en PRIVACY BELEID

Ondernemersvereniging Sint-Antonius Bruist

p/a        Handelslei   39
2980 Zoersel

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE OVER U?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. We houden enkel volgende gegevens bij: de pagina’s die bezocht worden, de identificatie van uw browser en computer-type.
Bv: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KBC, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10.

Op de website wordt (op termijn) een mogelijkheid voorzien om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef.
Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar algemene statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke e-mail-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal, enz.

Daarnaast maakt de website, net zoals elke website,  gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

WIE VERZAMELT DEZE INFO OVER U?

Wij, dat is de ONDERNEMERSVERENIGING SINT – ANTONIUS BRUIST.  Wij zijn een feitelijke vereniging met als doel de ondernemers van Sint-Antonius Zoersel te ondersteunen, bij elkaar te brengen en bij te staan bij de uitbouw van hun onderneming.

Ons contactadres is Handelslei 6, 2980 Zoersel maar u kan ons het beste bereiken via e-mail: info@sintantoniusbruist.be  of via de contactpagina op onze website.

HOE VERZAMELEN WE DEZE INFORMATIE?

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geeft u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

WAAROM VERZAMELEN WE DEZE INFORMATIE EN HOE GEBRUIKEN WE DIE?

We hebben deze informatie nodig van zodra we een nieuwsbrief of een andere vorm van communicatie willen ontwikkelen en aan u toezenden. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS OVER U?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 2 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief, voor website bezoekers is dat 5 jaar. De account gegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

MET WIE DELEN WE DEZE INFO?

De meeste informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand. Voor de nieuwsbrief en andere communicatie gebruiken we een externe dienst  ( Mailchimp ) om het uitsturen en optimaliseren van de communicatie te verzorgen.
De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe service ( Sales@size ) . Zij ontvangen uw ip-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.
Het privacy beleid van deze bedrijven kan u steeds terugvinden op hun websites.

Uw directe of indirecte gegevens die in onze lijsten staan, worden onder geen beding met derden gedeeld of worden onder geen beding verkocht, daar kan u  100% zeker van zijn.

WELKE RECHTEN HEB IK?

De GDPR stelt u als individu centraal en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen.

Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen.

Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden. Wenst u geen toekomstige communicatie meer te ontvangen, kan u dit ook op een éénvoudige manier kenbaar maken.

Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Indien u nog bijkomende uitleg of informatie wenst over ons GDPR en privacy beleid, kan u dit steeds opvragen via ons e-mailadres: info@sintantoniusbruist.be.

Opgemaakt op 22 april 2019.